Skip to main content

Za Wojtkiem Burskim: „Sprawa została już wyjaśniona na forum Adobe przez Dova Issaacsa (post 6), który jednoznacznie określił, że pomimo ogólnej dostępności klucza (wszyscy użytkownicy mają dostęp do tych samych kluczy licencyjnych) i plików instalacyjnych, uprawnieni do instalacji są jedynie dotychczasowi posiadacze licencji na wymienione wyżej programy”.
Niestety, okazało się, że błąd popełniła firma udostępniając pakiet z ogólnym kluczem, bez słowa wyjaśnienia w sprawie licencji.

Łukasz Pawlak

Author Łukasz Pawlak

More posts by Łukasz Pawlak

Leave a Reply